Spansk Skogssnigel – Ökad kunskap om artens beteende, livscykel och tillväxt

Biologi/Medicin

Utställare

Moa Andersson
Victoria Johansson

Skola

Lugnetgymnasiet

Ort

Falun

Projektsammanfattning

Arbetet grundar sig i samhällsproblemet kring invasiva arter. Spansk skogssnigel (mördarsnigel) är en art som hotar den svenska naturliga snigelfaunan, det ekologiska samspelet och den biologiska mångfalden. Forskningen innefattade observationer kring artens livscykel, tillväxt och beteende för att skapa djupare förståelse för deras påverkan på biologisk mångfald. Sniglar hämtades in och förvarades i akvarier. Undersökning av tillväxt skedde genom vägning under 13 veckor. Försök gjordes för att se artens födopreferenser. Kryphastigheten testades för att se deras utbrednings kapacitet samt undersökningar om deras temperaturanpassning. Några slutsatser från arbetet är att sniglarna växer mest när de är små men har en fortsatt viktökning genom hela livscykeln. Deras livscykel är inte tidsberoende som tidigare fakta påvisat utan istället temperaturberoende. Vid fortsatt forskning hade det varit intressant att undersöka artens övervintring för att möjliggöra vintern som bekämpningsmedel.

Abstract

Ladda ner

Spanska skogssnigel

Vikt i (g) mot antal dagar in i försöket

Sammanlagd viktkurva för 36 mellanstora sniglar vägda i grupp, under en period på 12 veckor.

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

16 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
harrietkallberg

Varför är ert projekt viktigt?

Göran

Om ni skulle utveckla er undersökning, vad skulle ni då vilja utvidga er undersökning med förutom sniglarnas motståndskraft mot kyla?

Vendela Johansson

Var det något/några resultat i undersökningen som förvånade er?

Julia

Så roligt projekt! Ni sa ju i videon att spanska skogssniglar fortsätter växa genom hela sin livscykel. Vad är det då som begränsar att skogsniglarna inte blir hur stora som helst? Ålder? Eller kanske vinterns kyla? Sen sa ni ju också att ni undersökte mördarsniglarnas/spanska skogssniglarnas födopreferenser – vad, av det ni undersökte, gillade sniglarna mest (med andra ord, vad ska man se till att inte ha i sin trädgård)? Grymt arbete!

Kerstin

Varför kallas den Spanska Skogssnigeln för mördarsnigel?

Elin

Hur delade ni upp skrivandet som två personer, hade ni två arbeten eller skrev ni tillsammans?

Pontus

Vad var den mest utmanande delen av hela processen (exempelvis att söka information, utföra undersökningar eller att skriva och strukturera arbetet)?

Vidar Petersson

Tja, coolt och relevant arbete! Hur tror ni att era slutsatser skulle kunna påverka arbetet med att begränsa den invasiva artens utbredning?