Från snilleblixt till hållbart producerad vara

Som ung forskare kanske du har fått en idé, och nu funderar du på om det kanske skulle kunna bli en riktig produkt. Du kanske redan nu dagdrömmer om framtida framgångar. Det är viktigt att man vågar satsa på sina drömmar. De flesta av Sveriges stora industriella framgångar har ju faktiskt börjat med en snilleblixt i någons huvud, som därefter byggts upp till en hel industri. En resa med många spännande steg och utmaningar! Hur ser resan ut från och med nu? Vilka utmaningar kan du förvänta dig att stöta på och vilken hjälp finns för att ta dig förbi dessa? Kort sagt – hur går man från snilleblixt till en vara som är anpassad att produceras i större skala på ett hållbart sätt?

Från idé till prototyp

För att en idé ska utvecklas framgångsrikt bör den utgå från målgruppens behov. Detta kan man göra genom att använda design-thinking som arbetsprocess. Design-thinking är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från användarens och planetens behov. Designprocessen används för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.
Om du har en idé och vill bygga en prototyp rekommenderar vi att du letar upp en så kallad ”maker space”, t ex Open Prototyping Södertälje.

Från prototyp till produktion

Produktionsänglar stöttar startupbolag och tillverkare att starta nya produktionssamarbeten. Detta sker genom coachning och vägledning för svenska startupbolag med fysiska produkter i fasen mellan prototyp och produktion. Varje startup tilldelas en erfaren produktionsexpert som ger situationsanpassad coachning som följs upp med en konkret handlingsplan. Vi stödjer startups med fokus på att utforma en produktionsstrategi för beslut som köpa/sälja, produktionslokalisering, val av leverantörer och kompetensutveckling, med ett tydligt fokus på hållbarhet.

Nedladdningsbart material

Designprocessen

Open Prototyping Södertälje

Produktionsänglar

Kunskapsbaserade tillgångar – nyckeln till framgång

Oavsett vilket område du studerar eller arbetar inom är det viktigt att ha kunskap om dina tillgångar och hur du bäst hanterar dem – det kan vara nyckeln till framgång. Tillgångarna, som både kan vara det du kan ta på och det som finns i ditt huvud, kallar vi immateriella tillgångar eller kunskapsbaserade tillgångar.

Som forskare producerar du immateriella tillgångar i form av t ex uppfinningar, design, kunskap, vetenskapliga metoder, mjukvara, arbetssätt och mätmetoder. Och redan som student producerar du kanske immateriella tillgångar som, rätt hanterade, kan bli värdefulla på marknaden eller i samhället i stort.

Några av tillgångarna kan du ansöka om skydd för, immaterialrätt. De immateriella rättigheterna är patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt och utgör några av de verktyg man kan använda för att behålla kontrollen över sin innovation, få vara den som bestämmer vem som ska tjäna pengar på idén.

Vi har samlat information om immateriella tillgångar och immaterialrätt som vi tror är speciellt viktiga för dig som är student eller forskare. Läs mer på Studenter och forskare är viktiga innovatörer – PRV
Det kan också vara en bra idé att göra testet Genomlysningen, för att lättare hitta de tillgångar du har i din forskning. Du hittar det här: Testa ditt företag – PRV

Idé för gymnasiearbete

Testa 3D-printade former och strukturer

Hämta