Från livets minsta beståndsdelar till Arktis djupa hav

Vid Göteborgs universitet bedrivs naturvetenskapliga forskning inom ett stort antal områden, från djupa hav till rymdens oändlighet. Forskarna arbetar med allt från att ta reda på hur något fungerar från grunden till att utveckla ny teknologi och nya metoder, för att bättre förstå hur vår värld fungerar. Gemensamt för alla forskningsområden är att det behövs personer som är duktiga i ämnen som kemi, fysik, matematik och biologi för att föra forskningen framåt. Här beskrivs några av de många forskningsområden som finns hos oss.

Havet – en oupptäckt resurs

Stora delar av havet ligger ännu outforskat, och många av platserna är svåra att nå. Klimatförändringarna märks allt tydligare i jordens polarområden, och även på dessa avlägsna platser är forskarna aktiva i att försöka ta reda på vad för följder förändringarna får. I tvärvetenskapliga forskningsprojekt mäter forskarna allt från hur små mikroskopiska plankton påverkas av klimatförändringarna, till hur havsströmmar och isavsmältning påverkar vårt klimat. Nyligen pågick en expedition i Arktis under ett helt år, och forskarna var då infrusna i isen ombord på en båt. Hör mer om hur man förbereder sig för en väldigt lång polarexpedition här.

Framtidens mat

En av de stora utmaningarna för klimatet är vår matproduktion, ett problem som kommer att öka i takt med att jordens befolkning växer. Det finns dock en enorm resurs i havet med stora, outnyttjade ytor för odling av mat. Kan arter såsom sjöpung, sjögurka och sockertång bli en del av vårt nordiska kök, och kan vi samtidigt minska vårt ekologiska fotavtryck vid odlingen? Det är några av de frågor forskarna försöker att ta reda på.  Hör mer om hållbar odling av mat i havet.

Life science

Forskningsområdet life science är växande inom Sverige och i världen, och det dyker hela tiden upp nya forskningsfrågor. Life science är studier av allt biologiskt liv, och kunskaper om livets minsta beståndsdelar är viktigare än någonsin. Forskningen bidrar bland annat till att kunna tackla nya sjukdomar och hitta nya botemedel och behandlingar. Hos oss bedrivs forskning om hur proteiners strukturer påverkar deras funktioner, vilket är viktigt när till exempel nya läkemedel ska tas fram. I denna forskning används den avancerade metoden seriell kristallografi. Forskningen kräver en speciell utrustning och forskarna har själva varit med och utvecklat dessa nya metoder. Läs mer om forskningen inom life science och proteinstrukturer.

Hur är det att studera naturvetenskap?

Hur mycket syre producerar alger? Biologen Angela Wulff förklarar

Finns det mikroskopiskt liv på Mars? Geovetaren Andreas Johnsson berättar

Idé för gymnasiearbete

Att odla mat i rymden

Hämta

Odla dina egna alger

Hämta

Undersök isens egenskaper

Hämta

Återvinn protein

Hämta