Vätgas i framtiden

Teknik

Utställare

Alma Tageman

Skola

Curt Nicolin Gymnasiet

Ort

Finspång

Projektsammanfattning

Gymnasiearbetet ”Vätgas i framtiden – vätgasens potential att lösa energiproblem” är ett teoretiskt arbete med syfte att skapa en bild av hur vätgas kan användas för att reducera växthusgasutsläpp från transporter, industrier och elproduktion samt hur det fungerar att lagra energi som vätgas. Områden som tas upp i arbetet är hur vätgas framställs, lagras, transporteras och förbränns. Fördelar och nackdelar från olika informationskällor lyfts fram och vägs mot varandra i diskussionen och skapar en allmän helhetsbild av hur det ser ut idag och hur det kan komma att utvecklas i framtiden.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

10 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
aliceheiman

Var det någon gång du kände att du helt kört fast med ditt projekt? Hur gjorde du för att komma vidare?

Linda

Vad var roligast att göra med ditt gymnasiearbete?

Kerstin

Vilka är svårigheterna med att använda vätgas som bränsle i gastubiner?

nilsgrimbeck

Hur ser säkerhetsriskerna ut med att använda vätgas som drivmedel kontra el/olja? Skulle detta kunna bli ett hinder för implementeringen av detta i framtiden?

Marvin

Jag har hört att väte kan bryta ner vissa metaller när man använder det som bränsle för fordon. Eftersom detta kan uppstå, vad skulle du säga är det bästa materialet att använda för väte-drivna motorer?