Undersökning av silverjoners antibakteriella effekt på E. Coli och B. Subtilis

Biologi/Medicin

Utställare

Linus Widholm,
Milla Glännfjord

Skola

Katedralskolan i Linköping

Ort

Linköping

Projektsammanfattning

Vår laborativa studie går ut på att undersöka silverjoners påverkan på den gramnegativa bakterien E. Coli och den grampositiva bakterien B. Subtilis. Mer specifikt har vi tittat på sambandet mellan silverjonskoncentrationen och den antibakteriella effekten. För att göra detta använde vi oss av metoden Well Diffusion. Fem olika silverjonskoncentrationer (0, 1, 5, 20 och 50 mM) undersöktes tolv gånger vardera på varje bakterieart. Resultatavläsningen gjordes efter 24 timmar genom mätningar av bakteriefria zoner orsakade av silverjonslösningarna. Våra resultat pekar generellt på att högre silverjonskoncentration gav större zoner, och därmed större antibakteriell effekt. Samtidigt kan vi också ana en slags “platå”-effekt vid resulatsammanställningen. Vi såg dessutom att den antibakteriella effekten var större för B. Subtilis än E. Coli. Vår rapport fungerar som ett steg i ledet mot att möjligen kunna utnyttja silverjoner på ett bredare plan, inom exempelvis medicin.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

8 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Vidar Petersson

Var det något som inte gick som planerat? Hur löste du det?

Ella

Hur gjorde ni när ni valde ämne, frågeställning och metod och fick ni stöd eller hjälp från någon annan än läraren (isåfall, hur fick ni den kontakten)?

Ragnar

gav skillnaden mellan koncentrationer en linjär förändring av bakterie dödande eller blev det mindre effektivt vid högre koncentrationer?

Alice

Vad var roligast med projektet?