Sertralins påverkan på miljön och samhället

Biologi/Medicin

Utställare

Claudia Aceituno
Melissa Chu
Natasha Rezza
Theresia Gran-Sandberg

Skola

Globala Gymnasiet

Ort

Stockholm

Projektsammanfattning

Depression är förutspådd att bli den största samhälls bördan i framtiden. I och med att antalet depressionsdiagnoser ökar, ökar även konsumtionen av antidepressiva läkemedel innehållande sertralin. Det är 9 år kvar innan agenda 2030 och delmål 3.4 (minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa) ska vara uppnådd. Flertal delmål från 2020 kvarstår, såsom delmål 14.2 (skydda och återställ ekosystem) samt 15.5 (skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer). Avloppssystem släpper ut läkemedelshaltigt vatten innehållande sertralin i våra sjöar och hav, vilket bland annat leder till beteendeförändringar hos regnbågsforellen, hjuldjur och kräftdjur. Detta medför i en minskad biologisk mångfald och förhindrar delmål 14.2 att uppnås. Lösningarna kan innefatta styrmedel såsom striktare lagstiftning och teknisk innovation. Detta studerade vi med hjälp av en litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer.

Abstract

Ladda ner

Sertralins påverkan på miljön och samhället

Effektiviteten i relation med årskostnaden

Diagrammet visar visar hur effektiviteten mätt i (QALY) relation tills årskostnaden förläkemedel per individ för SSRI-preparaten.

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

10 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Stella

Vilken häftig video! Vad snyggt ni har animerat

Filip

Bra jobbat! Intressant läsning!

Jennifer

Wow bra jobbat!!! Så duktiga!

Alice

Sjukt intressant och bra formulerat! Har självklart röstat 🙂

Robert

Hur valde ni de här ämnet? Hur kom ni fram till att ni ville göra en tvärvetenskaplig studie?