Radongashalter i R1 och Södra Latin

Fysik

Utställare

Albin Wickman Lundberg, Olle Moquist

Skola

Södra Latins Gymnasium

Ort

Stockholm

Projektsammanfattning

21 meter under KTH i Stockholm ligger reaktorhallen R1. Mellan 1954 och 1970 fanns där en aktiv kärnreaktor som drevs på uran-238, ett ämne som även förekommer naturligt i berggrunden. En produkt som bildas några led ner i urans sönderfallskedja är gasen radon; genom att undersöka radonhalten i reaktorhallen kunde vi se om det fanns kvar rester av uran-238 från reaktordriften, samt om långvarig vistelse där ökar risken att utveckla lungcancer. Vi placerade ut koldosor med aktivt kol, som adsorberar radongas tills radonhalten i koldosan är densamma som luftens, i R1 och på Södra Latin – i syfte att få ett referensvärde – och bestämde sedan dosornas aktivitet med gammaspektroskopi. De radonhalter vi fann i R1 var i regel under det svenska gränsvärdet för bostäder, vilket motsvarar relativt liten förhöjning av lungcancerrisken. Därtill indikerar resultaten att rester av uran-238 sannolikt inte förekommer, eftersom den naturliga radonhalten uppskattas orsaka värden av den funna storleken.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

2 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
aliceheiman

Hur var det att besöka reaktorhallen? Hade ni några speciella tider ni fick vara där, och i så fall, hur påverkade det hur ni behövde lägga upp och planera arbetet?