Auditiva illusioner

Fysik

Utställare

Karolina Ristola
Karoline Andersson
Vilda Petersdotter

Skola

Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan

Ort

Göteborg

Projektsammanfattning

Vårt gymnasiearbete är inspirerat av den virala videon Yanny/Laurel, en auditiv illusion där olika personer antingen hörde Yanny eller Laurel. Denna typ av illusion där två olika ljud går att urskilja saknar tidigare benämning, för att förtydliga valde vi därför att kalla den “dubbelljuds-illusion”. Metoden gick ut på att skapa en egen dubbelljuds-illusion och därefter undersöka ålder och det biologiska könets påverkan på vilket av de två ljuden som en hör. I vår illusion kunde orden “riktig” och “bättre” urskiljas och Yanny/Laurel användes som kontroll. Vår frågeställning var därmed: påverkar ålder och kön vad en hör i auditiva illusioner? 498 svar samlades in via Google Formulär där ålder, kön och vad en hör i Riktig/Bättre- och Yanny/Laurel-illusionen angavs. Resultatet från Riktig/Bättre visade att ålder påverkar då yngre åldrar uppfattar mer av det högfrekventa ordet, medan kön inte verkar påverka vad en hör i en dubbelljuds-illusion.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

10 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Johanna

Kontaktade du experter inom området för att få mer förståelse innan projektet?

Olof

Om ni gjorde om detta arbetet vad skulle ni förändra? Hur tror ni att det skulle påverka det resultatet fick?

Ragnar

hur kom ni fram till att riktigt och bättre hade denna illusion?

Vidar Petersson

Tja, kul arbete och att ni undersöker vetenskapen bakom en viral händelse! Jag undrar ifall man skulle kunna dra slutsatsen att man får sämre “högfrekvenshörsel” när man blir äldre?