PFAS – Miljögiftsproblemet som bör regleras

Biologi/Medicin

Utställare

Hanna Askling
Samin Chowdhury
Sam Kianinejad
Hanna Karlsson

Skola

Blackebergs gymnasium

Ort

Stockholm

Projektsammanfattning

PFAS är en på senare tid uppmärksammad kemikaliegrupp bestående av över 4000 varianter. De persistenta ämnena har använts sedan 50-talet och kan medföra negativa hälsoeffekter. Sedan 2008 har EFSA sänkt gränsvärdet för dagligt intag av PFAS med totalt 99,6%. Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten på 90 ng/l baserar sig på EFSA:s gamla gränsvärde. Vår rapport fokuserar på hur intaget av PFAS ser ut och varför, samt vilka regleringar kring PFAS som utifrån detta anses nödvändiga ur ett hälsoperspektiv. Vi kom fram till att om Livsmedelsverket skulle följa EFSA:s sänkning hade åtgärdsgränsen ändrats till 0,38 ng/l, ett värde dricksvatten på vår gymnasieskola överskridit 26 gånger om. Det genomsnittliga veckointaget av PFAS är dubbelt så högt som det nya gränsvärdet. Idag renas inte vatten från PFAS i konventionella reningsmetoder och genom ytvattenprovtagning konstaterades att höga halter kvarstår idag, ett problem då PFAS ansamlas i vår mat.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

4 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Filippa

Hej! Hur mätte ni värdena av PFAS i vattnet? Vilken utrustning krävdes?

Vidar Petersson

Hej, kul idé och att ni faktiskt kunde se att er skola låg såpass mycket över åtgärdsgränsen. Jag undrar vilka faktorer som bidrar till olika halter av PFAS i olika vattensamlingar? Och hur jämför sig dricksvatten med vatten på flaska?