Kompostkriget

Biologi/Medicin

Utställare

Emelie Lindgren
Josefine Aronsson
Therese Johannesson

Skola

Berzeliusskolan

Ort

Linköping

Projektsammanfattning

Kompostkriget – en jämförelsestudie mellan bokashi, varmkompost och kallkompost

Kompostering är en uråldrig metod för hantering av organiskt avfall som är relevant även i dagens samhälle. Idag slängs nämligen 95 kg matrester per person och år i Sverige, vilket har negativa konsekvenser på miljön. Kompostkriget är en komparativ studie där komposteringsmetoderna bokashi, kallkompost och varmkompost jämförs gällande tid, innehåll och näringsvärden. Dessutom undersöks vilken av metoderna som är bäst för odling av krasse, genom ett odlingstest. Arbetet inkluderar också ett studiebesök på ett trädgårdsföretag samt litteraturstudier. Slutsatsen av arbetet är att komposteringsmetoderna inte skiljer sig särskilt mycket gällande näringsinnehåll. Däremot är skillnaderna större gällande råmaterial, kostnad och skötselnivå. Därför bör man som privatperson välja komposteringsmetod utifrån boende, ekonomi samt ambitionsnivå. Vidare studier krävs dock gällande klimatpåverkan och komposts påverkan på samhällsnivå.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

4 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Julia

Bra arbete och jag gillar också titeln 🙂 Näringsinnehållen i de olika komposteringsmetoderna sades ju vara likvärdiga, men om ni skulle fortsätta med projektet – vilka parametrar som tillväxt av krasse beror på hade ni tagit i åtanke då?

Alice

Intressant arbete! Vad var det som gjorde att ni valde just detta ämne?