Kemisk analys av textilfärgning

Kemi

Utställare

Alice Asmundsson
Sofia Karlsson

Skola

Nacka Gymnasium

Ort

Stockholm

Projektsammanfattning

Projektet handlade om en kemisk analys av textilfärgning, det som undersöktes var hur färgämnens och textiliers kemiska egenskaper påverkade de resulterande färgerna. För att kunna göra en analys färgades olika textilier med olika färgämnen. Det gjordes genom att en textilremsa tillsattes i ett färgbad med en viss temperatur och under en viss tid. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att färgen på textilen kom från vilka grupper i färgämnet som kunde interagera med fibern. En andra slutsats var att mörkt pigmenterade färger kom från textilfiberns förmåga att binda till färgämnet, fler bindningsställen gav mer färgämne inbundet vilket gav en mörkare färg. Det kunde också observeras att liknande resultat mellan olika textilier kunde kopplas till dess liknande kemiska egenskaper.

Abstract

Ladda ner

Poster

S.D.C Multifibre Test Fabric

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

6 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Greta Hallman

Vad var det mest intressanta med ert arbete?

Julia

Coolt och roligt arbete!! Undersökte ni om och i så fall hur mycket färningen av textilierna påverkades om de betades innan färgning respektive om de var obetade. Vad var i så fall resultatet?

Vidar Petersson

Kul idé och intressant slutsats! Varför valde ni att testa med just de fyra färgerna ni valde? Och vad skulle detta kunna ha för betydelse för exempelvis kommersiell textilfärgning och mode?