Hur påverkas tillväxten hos smörgåskrasse (Lepidium Sativum) av tillsats av fimpextrakt vid groning?

Kemi

Utställare

Ines Linder

Skola

Södra Latins Gymnasium

Ort

Stockholm

Projektsammanfattning

Hur påverkas tillväxten hos smörgåskrasse (Lepidium Sativum) av tillsats av fimpextrakt vid groning?

I arbetet har det undersökts hur växters tillväxt påverkas av fimp löst i bevattningsvattnet. Metoden utformades med hänsyn till olika möjliga förhållanden som kan finnas i närmiljön, för att simulera hur fimp och nedskräpning påverkar miljön i stort.

Metoden för att undersökningen har varit att låta smörgåskrassefrön gro under tillsats av fimpextrakt löst i olika typer av vattenlösningar med varierande pH och polaritet. Efter groning fördes statistik på antal groddade frön för att sedan dra en slutsats om hur fimpextrakten har påverkat frönas förmåga att gro.

Resultatet av undersökningen var att de frön som groddades med tillsats av etanol (extrakt och kontrollgrupp) hade väldigt låg groningsfrekvens. För lösningsmedlen avjoniserat vatten-lösning med ”neutral” pH samt avjoniserat vatten-lösning med ”basisk” pH hade fimp-extrakten av dessa lösningsmedel ingen tydlig tillväxthämmande effekt på fröna. För avjoniserat vatten-lösning med ”sur” pH fanns viss skillnad mellan extrakt och kontrollgrupp, vilket talar för en viss tillväxthämmande effekt för fimp extraherat i den ”sura” lösningen. Det går dock inte att dra några generella slutsatser från resultatet då antal groddade frön per grupp och lösningsmedel i undersökningen är låg.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

6 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Pga

Bra val av ämne då fimpar är en sådan stor andel i nedskräpningen på gator och torg. Hur ser du på att kunna arbeta vidare med ämnet i större skala?

Karin björkegren jones

Hur kom du på ditt forskningsämne? Var det svårt att komma på?

Alice :)

Kände du någon gång att du helt kört fast i ditt projekt? Hur gjorde du då för att komma vidare?