Hur låter en motorbåt under ytan?

Fysik

Utställare

Harriet Källberg
Kajsa Norman

Skola

Lugnetgymnasiet

Ort

Falun

Projektsammanfattning

Ljud finns överallt och under ytan styrs fiskars kommunikation av ljud. Idag visar studier från Havsmiljöinstitutet och Totalförsvarets forskningsinstitut att bullernivåerna i världens hav ökar och att detta stör flera arters kommunikation. Eftersom bullret från mindre båtar är relativt outforskat, har denna studie undersökt hur fritidsbåtar låter under ytan. För att ta reda på detta har två båtar åkt förbi en hydrofon, alltså en undervattensmikrofon, på olika avstånd och hastighet. Det inspelade båtljudet jämfördes med fiskläten från fyra vanliga sötvattensfiskar. Resultatet visade att en båt hörs mindre på längre avstånd, att båtbullrets karaktär påverkas av båtens hastighet samt att frekvenserna i de inspelade båtbullret sammanfaller med de i fiskars läten. Utifrån detta antogs fiskar i Runn kunna höra och troligtvis störas av undervattensbuller från fritidsbåtar. Fastän mer forskning behövs kan dessa kunskaper tillämpas av båtägare och ingenjörer för ett hållbart båtliv.

Abstract

Ladda ner

Hur låter en motorbåt under ytan? En fältstudie i undervattensbuller

Analys:

Den mörka grafen beskriver bakgrundsljudet och den ljuslila grafen beskriver mätningen för den större motorbåten. Toppar återfinns strax innan 200 Hz, vid 300 Hz, 550 Hz, 1500 Hz och inom intervallet 2000-9000 Hz.

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

16 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Akshaya Dundigal

Er poster var väldigt strukturerad och fin, använde ni nån specifik program för att skapa eran poster? 🙂

Karin Källberg

Om man inte forskar vidare på ert område, var tror ni kan bli konsekvenserna då?

Anton Kruse

Hur fick ni idén till att göra det här? De är ju inte direkt det första man tänker på när man ska välja gymnasiearbete. 🤪

Ulla Mattsson

Hade ni olika djup på hydrofonen beroende på fiskart, eller körde ni på samma djup vid alla undersökningarna?

Ungforskaremedspringibenen

Hur funkar universum? Tacksam för svar ☺️

Marcus Grahn

Mycket intressant problem ni har tagit upp, inte ens tänkt att detta är aktuellt. Undrar bara om det är själva motorljudet eller är det ljudvågorna av propellern som stör fiskarterna. Tänker att elmotorer kommer troligtvis dominera dom flesta typerna av fordon i framtiden. Och tack vare att elmotorer har en minimal bullernivå tänker jag att detta problem i så fall kommer att lösa sig själv om det beror på motorljudet.

Johannes Björndahl

Vad bra att ni lyfter den här frågan! Som småbåtsägare har jag aldrig sett någon båt- eller motortillverkare berätta vad de gör för att minska bullret under vattenytan. Genom att sprida kunskap kan fler ställa frågor vilket skapar motiv för förbättring hos tillverkarna.

Alice

Superspännande projekt! Går det att skapa båtar som reducerar mängden buller i vattnet eller släpper ut buller i frekvenser som inte används av fiskar?