Fysiska egenskaper och effekter av en ljudbang

Fysik

Utställare

Alice Persson

Skola

Östra Real

Ort

Stockholm

Projektsammanfattning

En ljudbang är ett ljudfenomen som uppkommer när ett objekt uppnår en hastighet som är högre än ljudets hastighet. Denna litteratur-och beräkningsstudie förklarar orsakssambanden i uppkomsten av en ljudbang, redogör för fenomenets förlopp och egenskaper. Metoden består av inläsning på olika fysiska formler och samband och de avgränsningar som har gjorts är för att underlätta för läsaren och skapa en tillgänglig bild av arbetets frågeställningar och resultat. En beräkning av ett hypotetiskt exempel synliggör hur ljudbangens egenskaper påverkas av olika atmosfäriska tillstånd såväl som besvarar vilket värde den okända konstanten k har i formeln för dragkraft. Resultatet visar att intensitet och spridning bland annat varierar med altitud, temperatur och luftmotstånd och att den okända konstanten k kan beräknas till 5,8 ∙ 10^5. Fenomenet ljudbang bör studeras vidare för att minimera skaderisken vid ljudbang men främst för att utforska nya användningsområden för överljudsflygning.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

6 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Julia

Häftigt! Nu skrev du ju förvisso att du tagit avstånd från hur luftfuktighet påverkar ljudbang i ditt experiment men jag undrar om du möjligtvis vet om det finns någon litteratur som undersöker detta och i så fall vad de kom fram till. Sedan undrar jag också om du har några tankar på hur man skulle kunna minimera skadorna av en ljudbang. Bra jobbat med projektet, riktigt bra!

Leo

Hur gjorde du när du valde ämne, frågeställning och metod till ditt projekt?

Hanna

Så duktig! ❤️