Ibuprofens enantiomerer och dess påverkan

Biologi/Medicin

Utställare

Julia Lundgren
Lovisa Christerson Hjortswang

Skola

Katedralskolan

Ort

Lund

Projektsammanfattning

En komparativ studie mellan ibuprofens enantiomerer och dess påverkan på tillväxten av Lepidium sativum:

Majoriteten av alla aktiva ämnen i läkemedel finns ofta i två varianter. De har samma molekylformel och 2D-struktur, men deras 3D-struktur skiljer sig så att de skapar spegelbilder av varandra, så kallade spegelisomerer. Dessa kan ha olika egenskaper i kroppen. Ett exempel är ibuprofen som finns i Ipren, och dess spegelisomer dexibuprofen som finns i Tradil. Vi ville ta reda på om de även kan påverka miljön på olika sätt. Under 10 dagar vattnade vi smörgåskrasse med lösningar med olika koncentrationer av de två läkemedlen och jämförde därefter tillväxten. Undersökningen visade att en högre koncentration läkemedel ledde till en lägre medellängd. Skillnaden var dock inte signifikant förrän koncentrationen 0,2 g/dm3. Slutsatsen att det inte fanns en skillnad mellan spegel isomererna drogs. Däremot finns det felkällor såsom hjälpämnen som kan ha påverkat resultatet. Då slutsatsen drogs på opålitlig data så står undersökningen enbart som inspiration för framtida studier.

Abstract

Ladda ner

Ibuprofens enantiomerer och dess påverkan

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

4 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Mattias Akke

Det ser ju ut som om båda substanserna hämmar tillväxten. Har ni dragit några slutsatser om hur substanserna påverkar miljön? Vilken koncentration Ibuprofen finns det t.ex i vatten utanför reningsverk?

Alice

Superspännande projekt! Vad är det som gör att det finns spegelbilder av molekyler? Kan en molekyl gå mellan sina spegelbilder?