Bomull och lyocell

Biologi/Medicin

Utställare

Liv Nilsson Rapping

Skola

Vägga Gymnasieskola

Ort

Karlshamn

Projektsammanfattning

Bomull och lyocell – En jämförelsestudie mellan bomull och lyocell ur ett miljö-, ekonomiskt- och kvalitetsperspektiv.

Arbetet är en jämförelsestudie mellan bomull och lyocell ur ett miljö-, ekonomiskt- och kvalitetsperspektiv. Syftet med arbetet var att undersöka olika faktorer som skulle kunna möjliggöra eller förhindra ett eventuellt utbyte av bomull mot lyocell vid klädtillverkning. För att ta reda på detta utfördes en litteraturstudie, en intervju, en enkät och en marknadsundersökning. Resultatet jag kom fram till utifrån detta är att lyocell släpper ut mindre växthusgaser än vad bomull gör och lyocellprocessen kräver även mindre vatten. Det går att producera likvärdiga kläder i de båda materialen och lyocell visar till och med på bättre kvalitet. Inga skillnader i försäljningspriser kan ses. Den åldersgrupp som påverkas mest av kläders miljöpåverkan är de som är 65 år och äldre. Utifrån detta drogs slutsatsen att de olika faktorerna har till största del möjliggjort ett utbyte av bomull mot lyocell vid klädtillverkning.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

2 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Lars-gunnar Svensson

Varför påverkas vi över 65 mer än andra?