Bestrålade rädisor – GMO

Biologi/Medicin

Utställare

Agnes Hjortsberg
Erika Butovitsch Lundberg
Hugo Söderström
My Palmqvist

Skola

Globala Gymnasiet

Ort

Stockholm

Projektsammanfattning

Röntgenstrålning – framtidens genmodifieringsmetod?

I takt med att klimatförändringar ökar drabbas jordbruket hårt. Torka och översvämningar förstör bördig mark och frågan om matsäkerhet blir allt mer aktuell. Kan genmodifiering av grödor vara lösningen till detta? Vår studie undersöker specifikt om röntgenstrålning som metod är hållbar och effektiv. För att undersöka problemområdet har en laboration och en litteraturstudie genomförts. I laborationen bestrålades rädisfrön med olika stråldoser och odlades under likvärdiga förhållanden. Litteraturstudien djupdök i frågan om GMO kopplat till hållbarhet och matosäkerhet. Kan grödor anpassade till framtidens klimat förvandla matosäkerhet till matsäkerhet?

Abstract

Ladda ner

Bestrålade rädisor – GMO

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

4 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Julia

Imponerande projekt! Hur kommer det sig att ni beslöt er för att undersöka just rädisor? Och vilka biotiska och abiotiska faktorer hoppas man kunna “övervinna” genom att genmodifiera rädisor så att skörden kan bli större? Snyggt jobbat!

Vidar Petersson

Coolt att ni hade tillgång till en riktig röntgenmaskin! Intressant projekt men jag undrar vilka typer av förändringar man kan förvänta sig rent hypotetiskt, kan smaken påverkas? Och finns det inte även en risk att man försämrar grödan eftersom det är svårt att styra vad i genomet som ändras? Samt vilka fördelar skulle det finnas med att använda just joniserande strålning framför andra genmodifieringsverktyg?