Avsaltningsanläggningar med tekniken omvänd osmos

Biologi/Medicin

Utställare

Malva Engblom
Molly Freeman

Skola

Södra Latins Gymniasum

Ort

Stockholm

Projektsammanfattning

Avsaltniningsanläggningar – en studie om kvaliteten på vattnet efter filtrering med omvänd osmos

Enligt WHO hotas varannan människa att leva med brist på vatten år 2025. Därför undersöker vi om filtreringsmetoden omvänd osmos, i anläggningar som renar saltvatten, fungerar tillräckligt bra för att vara en lösning till vattenbristen, genom att undersöka kvaliteten på det filtrerade vattnet. Dricksvatten får inte vara hälsofarligt, och därför finns rekommendationer och gränsvärden om hur hög halt av lösta ämnen som får förekomma i det. Provresultaten hämtades via en kvalitativ litteraturstudie och via intervjuer med kunniga personer. Efter kvantitativa analyser visade det sig att de flesta halter av mikrobiologiska, tex e-coli bakterier eller gifter från alger osv, och kemiska ämnen som exempelvis koppar var tillräckligt låga för att det vattnet kan förtäras av dig och mig. Tyvärr behandlade denna undersökning lite för få provresultat för att dra en större slutsats om avsaltningsanläggningar med omvänd osmos funktion med tanke på världens vitt skilda vatten.

Abstract

Ladda ner

Poster

Frågefunktionen är nu avstängd, se tidigare ställda frågor och svar nedan!

8 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Julia

Viktigt med vatten – och bra projekt! Ni skrev ju att bakteriehalterna och kemikaliehalterna var tillräckligt låga hos det filtrerade vattnet för att kunna förtäras av dig och mig, men finns det något resultat/någon litteratur om hur omvänd osmos påverkar halten mikrobiologiska bakterier, kemikalier och gifter? Bra jobbat!

hulullu

Varför̥ valde ni ert ämne

Nora

Intressant arbete och bra projekt! Hur kom det sig att ni valde att undersöka just omvänd osmos istället för någon annan typ av filtreringsmetod?

Vidar Petersson

Hej, superintressant område! Ni nämner att ni, förutom avsaltning, även kollade på halter av olika kemiska och biologiska ämnen. Skulle omvänd osmos då även kunna användas till vattenrening generellt?