Guidade rundvisningar av forskningsanläggningarna ESS och MAXIV

Modern forskning i ESS

ESS – European Spallation Source, är en unik materialforskningsanläggning och neutronkälla. Här studeras olika typer av material på atom- och molekylnivå, från plast och proteiner till mediciner, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.
ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, energi, material och transport.
I filmen får du en visning bakom kulisserna på ESS och träffar Mamad Esharqi, Beam Physics Section Leader, Sindra Petersson Årsköld, Senior Advicer samt forskaren Swati Aggarwal på ESS.

Läs mer om:
Vattenhallen

MAX IV

European Spallation Scource (ESS)

Guidad rundvisning av MAX IV

MAX IV är ett slags gigantiskt mikroskop, men där ljuskällan har en energi som är mycket högre, och en stråle som är intensivare.

Med synkrotronljusets korta våglängder kan man få syn på detaljer som annars är omöjliga att se. Den intensiva strålen visar hur atomer och molekyler binds till varandra och låter oss förstå mer om livet och materian.

 

På NanoMax är det röntgenstrålar med en våglängd på 10-100 nm som tränger in i materian och gör det möjligt att studera t ex elektronik, celler, fibrer och kompositmaterial och kunna se den exakta sammansättningen och utformningen av materialet. HIPPIE använder röntgenfotoelektronspektroskopi för att undersöka t ex vilken inverkan katalysatorer har på kemiska reaktioner, elektrokemi och materialforskning. FemtoMAX undersöker också kemiska reaktioner och egenskaper i fasta material.

I filmen visar guiden Sverker Werin hur det ser ut bakom kulisserna inne i MAX IVs experimenthall. Guidningen sker på engelska. Ordet beamlines som ofta nämns betyder strålgångar.

I slutet av filmen berättar Simone Sala, post doc på NanoMax, Mattia Scardamaglia, forskare på HIPPIE Beamline och Jörgen Larsson, professor i atomfysik på FemtoMax Beamline, om sitt arbete på MAX IV.

Undrar du över något? Ställ en fråga till utställaren!

0 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer