Utveckling av framtidens läkemedel

Vi flyttar fram gränserna för forskningen

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv.

Vårt syfte genomsyrar allt vi gör. Det ger oss en anledning att komma till jobbet varje dag. Det påminner oss om varför vi finns som företag. Vår strategi för hållbarhet är att bidra till det område där vi kan göra störst skillnad för samhället – hälsan.

Forskningen i Göteborg stödjer alla våra huvudterapiområden, men störst fokus ligger på kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar, metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

I den här montern får du lära dig mer om våra forskningsområden och om hur läkemedel blir till.

Här kan du läsa mer om våra forskningsområden.

Så tillverkas läkemedel

Följ med in i den högteknologiska fabriken i Södertälje och se hur läkemedel blir till!

Från transporter, förvaring av material och säkerhetsrutiner, till blandning och beredning av ämnen, packning, och hur man ser till att hygien och miljö alltid kommer i första rummet.

Data science och artificiell intelligens

Våra forskningsområden

Idé för gymnasiearbete

Fysisk aktivitet och inlärningsförmåga

Hämta