Hållbar framtid med skoglig FoU

Aktuell forskning inom skogsindustrin. I filmen visar SCA R&D Centre exempel på aktuella FoU-arbeten inom massa, förpackningspapper, träprodukter och förnybar energi

Framtidens energialternativ och hållbara produkter från skogen

På SCA gör vi skillnad. På riktigt. Vi utvecklar produkter som ersätter fossila alternativ och förnybar energi.

Forsknings- och utvecklingsarbetet inom SCA har sin grund i hållbarhet och att skapa värde utifrån den förnyelsebara råvaran skog. Vårt skogsbruk bevarar samtidigt biologisk mångfald och utvecklar skogens sociala värden.

Vår största tillgång är ett par millimeter lång, en bråkdel av en millimeter bred och ansvarsfullt skött så räcker den för evigt – träfibern. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja och från våra anläggningar går förnybara produkter ut till våra kunder runtom i världen.

 

 

SCA är ledande inom sågade trävaror, massa och papper och vår forskning sker både genom långsiktiga arbeten som att utveckla framtidens energialternativ och i ett mer nära perspektiv för att ta fram nya och bättre produkter. Vi tar tillvara varje del av trädet och den ena produktens restprodukt, exempelvis sågspån, blir råvara i nästa. Vi utvecklar också kontinuerligt våra egna processer för att bli än mer effektiva och hållbara. Att jobba med digitalisering och analys av stora datamängder är en viktig del av del av detta.

SCA är Europas största privata skogsägare och har sina industrienheter i norra Sverige. Totalt är vi ca 3 500 anställda. Huvudkontoret och SCA R&D Centre ligger i Sundsvall. Läs mer på www.sca.com

Nedladdningsbart material

Pappersmassa

Förpackningspapper

Förnybar energi

Trä

Skogsplantor och föryngring

Digital utveckling i skogen

Arcwise – en ny förpackningsteknologi

Trädet och människan

Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid. Vi gör det genom ansvarsfullt skogsbruk, resurseffektivitet och förnybara produkter.

SCAs hållbarhetsarbete och samarbeten

SCAs hållbarhetsarbete

För att begränsa den globala uppvärmningen behöver samhället minska utsläpp av växthusgaser i atmosfären. SCAs bidrar genom att binda koldioxid i växande träd, och genom att erbjuda produkter baserade på förnybar råvara som kan ersätta fossila alternativ.

Vi brukar våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvaror som idag.

 

 

 

Forest Business Accelerator (FBA)

FBA är ett program där SCA, IBM, Processum Rise och Bizmaker samarbetar med startup-företag. Här presenterar vi några av de deltagande företagens innovationsarbeten.

Tekniksprånget

Gymnasiestudenter som läst programmen teknik eller naturvetenskap kan söka till Tekniksprånget. Programmet erbjuder en betald praktik på ett företag eller organisation i fyra månader. På SCA R&D Centre innebär praktiken att du får vara med och jobba med aktuella FoU-projekt som pågår inom SCA.

Hållbarhet

Forest Business Accelerator (FBA)

Tekniksprånget

Undrar du över något? Ställ en fråga till utställaren!

2 Frågor och svar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Tove

Spännande monter!