Hjärnforskning i din mobil

Projektet ”Det syns inte”

Hjärnforskningen har under de senaste årtiondena tagit enorma kliv framåt i vår förståelse för vad som händer i vår hjärna vid olika tillfällen och tillstånd – både friska och sjuka. Vårt psykiska välbefinnande blir alltmer öppet diskuterat och med hjälp av forskningen finns det numera väletablerad kunskap om vad ångest egentligen är och vad man själv kan göra för att förebygga att man blir nedstämd. Ofta tar det tyvärr lång tid från att forskningsfynd gjorts till att kunskapen når ut till tillräckligt många för att kunna göra skillnad i människors vardag och liv. Det syns inte är ett ideellt projekt som kombinerar den senaste hjärnforskningen med innovativa sätt att kommunicera. Projektet sattes först upp som turnerande musikal och har sedan dess utvecklats till att inkludera digitala koncept, som en podd, app och filmat material – allt för att sprida kunskapen om hur man själv kan påverka sitt mående. Forskning visar nämligen att hela 40% av vårt psykiska välbefinnande avgörs av vad vi gör med vår tid! Den “mentala tallriksmodellen” med sina sju tårtbitar beskriver vilka aktiviteter vi behöver ha balans i för att må så bra som möjligt. De sju tårtbitarna är: Sömn, Chilltid, Hjärnvila, Motion, Aktiviteter, Relationer och Fokustid. Tillsammans bildar de förkortningen SCHMARF.

Genom ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Det syns inte har vi samlat in data från nästan 2 000 elever som visar att många lever med så pass stor obalans i sin mentala tallriksmodell att det medför en förhöjd risk att drabbas av nedstämdhet, ångest eller andra psykiska besvär. Därför har vi nu släppt både podden och Det syns inte-appen – för att stärka ungas psykiska mående. Appen är framtagen av hjärnforskare och psykologer med forskningsbaserade tips och strategier för att sträva mot balans mellan alla SCHMARF-delar.

Använd den gärna för att undersöka om du eller andra i din närhet kan få mer balans i hjärnans grundläggande behov! 

Nedladdningsbart material

Det syns inte – hur man mår bra

Mår unga sämre i en digital värld?

Mentala tallriksmodellen

Idé för gymnasiearbetet

Testa Det syns inte-appen

Hämta